Створено: 01 березня 2019 Автор: Пархомчук Вікторія

З часу створення Верховного суду, чималий обсяг справ, які надійшли до цієї судової інстанції, стосувалися вирішення питань, пов’язаних із юрисдикцією судів стосовно вирішення окремих категорій спорів.

Ця проблема і на даний час гостро стоїть перед практикуючими адвокатами та часто призводить до процесуального «колапсу», що відображається як на тривалості розгляду справ (після їх переміщення із одного суду в інший) так і на кінцевому результаті.

«Неузгодженість» між суддями, яка пов’язана з багатьма чинниками, призводить до порушення закріпленого у пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод права на доступ до суду.

ЄСПЛ неодноразово встановлював порушення Україною Конвенції через наявність юрисдикційних конфліктів між національними судами. Європейський суд з прав людини вказував, що держава має забезпечити наявність засобів для ефективного та швидкого вирішення спорів щодо судової юрисдикції.

Проаналізувавши практику ВС за період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року АО «РівнеПраво» систематизувало актуальну інформацію щодо юрисдикції окремих категорій спорів. Сподіваємось, це полегшить ознайомлення та застосування нижчезазначених положень адвокатською спільнотою для ефективного захисту інтересів Ваших клієнтів.

 

Категорія спору

Юрисдикція

Реквізити судового рішення

Спір про визнання незаконним та скасування рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака добре відомим

 

Господарські суд

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 820/5416/16

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607603.

Спір про визнання незаконними дій державного виконавця щодо зупинення вчинення виконавчих дій у межах зведеного виконавчого провадження, в якому об'єднано виконання судових рішень, ухвалених судами за правилами різних юрисдикцій

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду 17 жовтня 2018 року у справі № 927/395/13 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77393454

Спір за позовом фізичної особи до юридичної особи (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, у зв’язку із поновленням на посаді

Адміністративні суди

Постанови Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 761/33941/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/77586810.

Спір про скасування свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та зняття автомобіля з реєстрації

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 340/726/15 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77587169.

Спір, що виник між сторонами, де позивачами є фізичні особи, а відповідачами – юридичні особи, щодо недійсності договору купівлі-продажу

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 369/382/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77586946.

Спір про стягнення винагороди за цивільно-правовим договором

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 541/459/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77586972.

Спір про відшкодування шкоди, завданої протиправними діями органу місцевого самоврядування, відповідно до статті 1173 Цивільного кодексу України (примітка: суб'єктний склад учасників процесу – юридичні особи).

Господарські суди

Постанови Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 219/7195/16-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77700153.

Спір щодо ненадання відповіді на заяву, подану в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»

Адміністративні суди

Постанови Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 820/5416/ http://reyestr.court.gov.ua/Review/77685029

Спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником, стосовно якого порушено справу про банкрутство

Господарські суди

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 564/1770/13-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/77696481.

Спори, які виникають під час здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, своїх повноважень щодо виконання судових рішень відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду 31 жовтня 2018 рок у справі № 905/2087/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77801410.

Спори за позовами осіб, які не були заявниками вчинення реєстраційних дій, до державного реєстратора про скасування його рішень чи записів у державному реєстрі стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Залежно від суб’єктного складу - суди загальної юрисдикції або господарські суди.

Постанови від 4 вересня 2018 року (справа № 823/2042/16.

http://reyestr. court.gov.ua/Review/77969515

Спір про знесення самочинно збудованого об'єкта будівництва

Адміністративні суди.

Постанови Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року у справі № 826/12543/16

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77848774.

Спір між управлінням Пенсійного фонду України та роботодавцем про стягнення витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 805/473/17-а

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77804962.

Спір про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, визнання рішень протиправними, зобов’язання вчинити дії

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 7 листопада 2018 року у справі № 607/3128/16-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77870763.

Позовні вимоги про зобов'язання суб'єкта владних повноважень прийняти рішення про втрату дитиною статусу позбавленої батьківського піклування та скласти висновок про можливість передання дитини для подальшого виховання батькові (матері)

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 29 серпня 2018 року у справі № 203/4901/16-ц

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78011435.

Справи щодо оспорювання правомірності набуття особою у власність земельної ділянки після прийняття органом влади рішення про передання цієї земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 29 серпня 2018 року у справі № 674/32/15-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78011613.

Скарга на дії державного виконавця щодо розрахунку аліментів у порядку контролю за виконанням судового рішення

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 29 серпня 2018 року у справі № 201/10328/16-ц

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78011436.

Спір про встановлення неправильності запису в акті цивільного стану

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 425/2737/17

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78011648.

Спори у справах щодо оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій

Адміністративні суди

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 червня 2018 року у справі № 921/16/14-г/15

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74660021.

Спір між іпотекодавцем – фізичною особою і банком щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань за кредитним договором

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 159/4709/15-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77933782.

Спори щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності військовослужбовців

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 686/24029/14-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78011447.

Спори про стягнення плати за послуги водопостачання з фізичної особи – підприємця, у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності

Господарські суди

Постанова Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 335/11807/16-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78180244.

Спір про оскарження дії державного виконавця щодо виконання виконавчого документа, який виданий на виконання задоволеного в межах кримінального провадження цивільного позову

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі № 569/12295/16-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78112048.

Cпір фізичної особи, яка має статус суб'єкта підприємницької діяльності у цивільно-правових відносинах, але не пов'язаний з господарською діяльністю

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі № 265/2241/17

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78112033.

Спір щодо оскарження рішення про надання особі у безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку відповідно до рішення органу місцевого самоврядування

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 463/1865/17

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78378932.

Оскарження дій державного реєстратора з приводу розгляду його заяви у контексті статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і цей спір не стосується речових прав чи обтяжень на нерухоме майно третіх осіб

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 490/5986/17-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78376852.

Спір щодо відшкодування моральної шкоди, заподіяної фізичній особі як засновнику підприємства протиправними рішеннями суб'єкта владних повноважень

Суди загальної юрисдикції

Постанова Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 607/6092/18

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78276640.

Спір про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів

Господарські суди

Постанова Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 826/16227/16

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78268047.

Спори про зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 537/1980/16-а

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78428222.

Спори про стягнення сум надмірно сплаченого митного збору

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2018 року у справі № 910/23482/17

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78750999.

Заява про поновлення пропущеного строку для пред'явлення до виконання виконавчого документа, виданого не судом, а іншим державним органом

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 5 грудня 2018 року у справі № 422/2248/17

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78715736.

Спір з приводу відшкодування збитків, завданих особою державі під час проходження військової служби

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі № 734/3102/16-ц

Скарга на бездіяльність посадової особи відділу державної виконавчої служби щодо ненадання відповіді на адвокатський запит

Адміністративні суди

Постанова Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі № 212/7068/13-ц

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78680696.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ