Створено: 29 березня 2016 Автор: Роман Даценко

Відшкодування моральної шкоди є одним із способів захисту права в разі його порушення, невизнання або оспорювання, гарантованим Конституцією України, цивільним, господарським та кримінальним законодавством.

Згідно з ЦК України, моральна шкода фізичної особи складається в її стражданнях, отриманих у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, членів сім'ї, близьких родичів, пошкодженням чи знищенням майна, приниженням честі, гідності, ділової репутації.
Господарське законодавство з посиланням на постанову Пленуму Верховного Суду України визнає моральною шкодою втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.
Згідно з положеннями КПК, право на відшкодування моральної шкоди, заподіяної в результаті кримінального злочину, мають потерпілий і цивільний позивач.
Підставами для відшкодування моральної шкоди служать неправомірні рішення, дії або бездіяльность особи, яка її завдала, за наявності її вини. Незалежно від наявності вини, моральна шкода відшкодовується при заподіянні каліцтва, іншого ушкодження здоров'я або смерті фізичної особи в результаті дії джерела підвищеної небезпеки, а також в разі заподіяння шкоди фізичній особі шляхом її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного затримання або накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт.
Розмір моральної шкоди повинен визначатися судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини заподіювача шкоди, якщо така є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. Наприклад, особливу увагу Мін'юст рекомендує звертати на стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану.
При розгляді вимог про компенсацію моральної шкоди суду необхідно встановити, яке право було порушено, чи було порушення значним, а також визначити наявність і вид вини відповідача (умисел або необережність), інші істотні обставини в залежності від характеру правопорушення.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ