Створено: 09 вересня 2015 Автор: Роман Даценко

Кабінет міністрів постановою від 19 серпня 2015 року № 656 прийняв порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

Встановлено, що в Україні визнаються дійсними і не підлягають обміну атестати, видані:
- Атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за рішеннями вчених рад до 1 вересня 1992 року;
- Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
Порядок визначає механізм затвердження атестаційною колегією МОН рішень про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника (старшого наукового співробітника) вченими радами вузів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ.
Вчені звання професора і доцента присвоюються особам, які професійно проводять науково-педагогічну або творчу художню діяльність, а старшого дослідника (старшого наукового співробітника) - особам, які професійно проводять наукову або науково-технічну діяльність.
Вчені звання присвоюють вчені ради. Рішення вчених рад стверджує атестаційна колегія МОН. Головою атестаційної колегії МОН є Міністр освіти і науки, який затверджує її склад.
Вчена рада вузу зі статусом дослідницького приймає остаточне рішення про присвоєння вченого звання, яке надсилається протягом 2-х тижнів МОН для затвердження (без розгляду атестаційної справи кандидата на присвоєння вченого звання на засіданні атестаційної колегії МОН). Термін розгляду атестаційних справ у МОН не перевищує 3-х місяців.
Особи, які отримали атестати про вчені звання до набрання чинності постанови і отримують надбавку за вчене звання в розмірі менше граничного розміру, можуть пройти переатестацію з 1 січня 2017 відповідно до встановленого МОН порядку. Результати переатестації враховуються керівниками вузів (наукових установ) при встановленні доплат за вчене звання в межах фонду заробітної плати.
У разі втрати, знищення або зіпсуття атестата про вчене звання МОН видає його дублікат з новим порядковим номером відповідно до раніше виданого атестату за рахунок коштів заявника.
Також затверджено зразки державних документів про присвоєння вчених звань (атестати доцента, професора, старшого дослідника).
Постанова набуде чинності 1 січня 2016 року.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ