Створено: 08 квітня 2015 Автор: Юрій Мартинюк

Верховна Рада погодила ряд норм, якими, зокрема, запроваджується похідний позов - право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків.
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (проект №2259) було прийнято в цілому.

Закон передбачає підвищення рівня захисту прав інвесторів: 1)впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями; 2)надання права позивачу на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків – у межах фактично одержаних товариством сум; 3)введення інституту "незалежних директорів", які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах; 4)встановлення детального регулювання угод із заінтересованістю, яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів.
Даний Закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

Ознайомитись з його змістом можна нижче:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.912)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) частину першу статті 41 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) припинення повноважень посадових осіб";
2) статтю 44 доповнити словами і цифрами "у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток";
3) частину четверту статті 130 викласти в такій редакції:
"На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами";
4) частину першу статті 132 після слова "працівники" доповнити словами "крім працівників, що є посадовими особами";
5) у пункті 2 статті 133 після слів "зайвими грошовими виплатами" доповнити словом "працівникам", а слова "випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей" виключити.
2. У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) слова "та установчими документами товариства" виключити.
3. Частину третю статті 99 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень".
4. У частині третій статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344) слова "виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються" замінити словами "членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ