Створено: 19 лютого 2015 Автор: Ірина Троцька

Відповідний Закон було прийнято Верховною Радою України ще 20 травня 2014 року.
Проте, нарахування боржникам не припиняються автоматично.

Відповідно до положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей") на час особливого періоду (який наразі діє одночасно з АТО ) військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову за мобілізацією і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, в тому числі банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються (п. 15 ст. 14 Закону України № 2011-XII).
Нагадаємо, Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» 14.01.2015 № 15/2015 передбачено провести протягом 2015 року часткову мобілізацію (далі - мобілізація) у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим Указом.
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовці - особи, які проходять військову службу, (ч. 9 ст. 1) визначені відповідні категорії.
-військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
-військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
-резервісти - особи, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.
Одним з видів військової служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період (ч. 4 ст. 2 Закону). Таким чином, мобілізовані проходять військову службу, і на них поширюється дія норми про «відсоткові канікули» за кредитами.
Проте, відсотки і штрафи не припиняють нараховувати автоматично.
На сайті Міністерства оборони є зразок листа, який боржнику рекомендовано направити банку (http://www.mil.gov.ua/content/other/example_bank.pdf) для скасування пені чи незастосування штрафів з боку банка - кредитора.
В банк слід буде надати підтверджуючі мобілізацію документи, які визначені листом Міністерства оборони України від 21.08.2014 р № 322/2/7142 (що підтверджує також лист НБУ 02.09.2014 р № 18-112 / 48620).
Зокрема, документом, який пiдтверджує призов та проходження вiйськової служби вiйськовослужбовцем у особливий перiод, а також пiдтверджує призов пiд час мобiлiзацiї резервiстiв та вiйськовозобов’язаних, є вiйськовий квиток, в якому в вiдповiдних роздiлах здiйснюються службовi вiдмiтки.
Також документами, якi пiдтверджують призов вiйськовозобов’язаних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, можуть бути довiдка про призов вiйськовозобов’язаного на вiйськову службу, видана вiйськовим комiсарiатом або вiйськовою частиною, а для резервiстiв — витяг iз наказу або довiдка про зарахування до спискiв вiйськової частини, якi видаються вiйськовою частиною.
Зазначенi документи можуть видаватися родинам вiйськовозобов’язаних та резервiстiв для пред’явлення їх за мiсцем вимоги.
Тож у випадку призову за мобілізацією не забувайте про права та пільги мобілізованих.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ