Створено: 17 лютого 2015 Автор: Аліна Стовба

ВІдповідь на це питання надає Управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ України

У разі порушення виконавцем (суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору) умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Дана норма закріплена в ст. 18 Закону України "Про житлово-комунальні" послуги від 24.06.2004 № 1875-IV (далі - Закон). Вона ж визначає і порядок оформлення таких претензій.
Так, відповідно до ч.2 ст. 18 Закону представник виконавця, у випадку виклику, повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Ч.3 визначає, що акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як 2 споживачі. Ч.4 встановлено, що акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом 3 робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
Окрім того, споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством, що закріплено в п.5 ч.1 ст.20 Закону.
Разом з тим, відповідно до ст. 16 Закону виконавець/виробник зобов'язаний проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі. Процедура такого перерахунку встановлена постановами Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі" від 11.12.2013 № 970 та " Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості" від 17.02.2010 № 151.
Форми акта-претензії про неналежне надання або ненадання комунальних послуг та акта-претензії про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі наведено в додатку 2 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21 липня 2005 р. N 630 та додатку 1 Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого постановою КМУ від 11 грудня 2013 р. № 970.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ