Створено: 19 січня 2015 Автор: Аліна Стовба

Наказом Генерального Прокурора України №9гн від 27 грудня 2014 затверджена Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.

Ця Інструкція регламентує порядок розгляду звернень в органах прокуратури України та організацію особистого прийому громадян. Відповідно положення Інструкції поширюються на звернення, отримані в письмовій та усній формі на особистому прийомі або поштою і які не стосуються заяв та повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення. Також не підлягають реєстрації та розгляду, звернення отримані факсимільним зв’язком або електронною поштою, публікації друкованих засобів масової інформації та Інтернет-сайтів, які надійшли без супровідного листа.

Тепер усі звернення обов’язково реєструються в день надходження ( а не на наступний день,як це було раніше) працівниками прокуратури відповідного рівня у програмному комплексі «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» та містять відомоті про заявника, характер та суть звернення, дати його вирішення та відправки кореспонденції. Таким чином, посилено вимоги до оформлення такого звернення, а саме необхідність зазначення місця проживання та підпису автора. Тобто, тепер письмове звернення, яке вважається анонімним, розгляду не підлягає. В свою чергу, анонімні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення підлягають розгляду, але в порядку передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Після проведення реєстрації, звернення передаються для попереднього розгляду в Генеральній прокуратурі України – до управління організації прийому громадян та розгляду звернень, у прокуратурах обласного рівня – до відповідних структурних підрозділів.
Якщо звернення, не підлягає розгляду в орагнах прокуратури, то в термін ен більше 5 днів, воно пересилається за належністю відповідному органу, з обов’язковим повідомленням про це заявника.
Щодо строків, протягом яких має бути розглянуто звернення, то зазначається наступне:
-звернення, які не потребують додаткового вивчення і перевірки – протягом одного місяця з дня надходження.
-запит народного депутата України – протягом 15 днів
-запит депутата місцевої ради – у строк, встановлений радою
-звернення народного України або депутата місцевої ради – протягом 20 днів.
Передбачені три можливі варіанти розгляду : задоволення звернення, відмова у задоволенні та відповідне роз’яснення.
Також зазначається, що основоположними принципами розгляду звернень до органів прокуратури є законність, об’єктивність, незалежність, неупередженість, своєчасність, добросовісність, превентивність, недопущення дискримінації за будь-якими ознаками та заборона переслідувань за подання звернень.
В чинній редакції Інструкції вже виключена норма що передбачає обов'язковий порядок витребування необхідних документів для перевірки доводів звернення. Наразі , можливе витребування необхідних документів, пояснень, за підсумками якого складається доповідна записка (довідка). Якщо в результаті проведених дій встановлено обставини, які свідчать про вчинення кримінального злочину, приймається рішення відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ