Створено: 22 травня 2013 Автор: Микола Луцюк

Як відомо, в Україні створені Центри з надання безоплатної вторинної допомоги, в яких працюють за контрактами адвокати, що надають юридичну допомогу найбільш незахищеним верствам населення.

Така правова допомога адвоката оплачується з державного бюджету на підставі поданих адвокатами первинних документів, що свідчать про їх зайнятість в конкретних справах, на підставі кошторисів, згідно з якими і відбувається фінансування таких витрат.
Координаційний центр з надання безоплатної правової розсилає регіональним центрам та адвокатам, які надають безоплатну правову допомогу свій лист від 18.05.2013 р. № 25-528 «Щодо стану розрахунків з адвокатами за надану безоплатну правову допомогу» (опублікований на сайті Ради адвокатів України, копія – внизу сторінки), яким висловлює стурбованість не невиплатою адвокатам коштів на відшкодування їхніх затрат та оплату послуг, а на зволікання з поданням адвокатами до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги первинних документів на оплату.
І хоча на сьогодні рівень фактично здійснених оплат адвокатам з казначейських рахунків становить в середньому по Україні 56,0%, директор Координаційного центру А. Вишневський вважає «за доцільне директорам регіональних центрів після проведення відповідної роз’яснювальної роботи з адвокатами, у разі відсутності належної реакції з боку останніх, – ставити питання про розірвання контрактів з адвокатами, які ігноруватимуть вимоги бюджетної дисципліни».
Тобто, тепер адвокати в своїй правовій допомозі людям повинні керуватись і бюджетною доцільністю, а не лише законом.
Уважно прочитавши лист пана А. Вишневського зрозуміло, що таким чином стає можливим чинити адміністративний вплив на будь-якого адвоката, котрий працює за контрактом з Центром, а відповідно, і залежний від цього органу.
Хочеться вірити, що до цього не дійде.


Лист Координаційного центру з надання правової допомоги
від 18.05.2013 № 25-528

Директорам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Адвокатам,  які надають безоплатну правову допомогу

Щодо стану розрахунків з адвокатами
за надану безоплатну вторинну правову допомогу

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги направляє до відома та реагування суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги зведену інформацію про фінансування та кредиторську заборгованість станом на 15.05.2013 за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» (далі – Програма).
У кошторисі на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів,які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на січень – квітень 2013 року передбачено 5778,4 тис. гривень, які станом на 15.05.2013 профінансовано центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги у повному обсязі. 
 З них адвокатам виплачено  2187,4 тис. гривень.
У зв’язку з цим Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги серйозно стурбований ситуацією, що складається у деяких регіонах з підготовкою актів наданих послуг, розрахунків та довідок до них і реєстрацією відповідних фінансових зобов’язань з одного боку та здійсненням оплати за такими зобов’язаннями з іншого боку.
Низький рівень обсягу зареєстрованих фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби (в середньому по Україні – 67,6%) свідчить про недостатньо відповідальне ставлення деяких адвокатів до питань бюджетної дисципліни, що проявляється у зволіканні з поданням ними до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги первинних документів на оплату, 
 а також доволі часто у незадовільній якості їх складання. Найгостріше така проблема постає, зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській областях та м. Севастополь, де обсяг реєстрації фінансових зобов’язань становить від 37,2 до 49,3 % від обсягу наявних на рахунках коштів.
Водночас, зазначений показник в Автономній Республіці Крим, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях, як і належить, перевищує 90%.
Як наслідок (навіть з урахуванням зареєстрованої кредиторської заборгованості за 2012 рік ), з виділених у Державному бюджеті коштів на січень – квітень 2013 року залишок відкритих бюджетних асигнувань, вільних від фінансових зобов’язань, станом на 15.05.2013 становить 1871,3 тис. гривень.
Крім того, в умовах непростої загальної ситуації, яка складається в Україні 
з виконанням дохідної частини Державного бюджету на 2013 рік, питання проведення платежів органами Державної казначейської служби за зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями потребує особливої щоденної уваги директорів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
На сьогодні рівень фактично здійснених оплат адвокатам з казначейських рахунків становить в середньому по Україні 56,0% від зареєстрованих фінансових зобов’язань, а в окремих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема у Вінницькому, Волинському, Дніпропетровському, Кіровоградському, Миколаївському, Одеському, Рівненському, Харківському 
цей показник коливається від 9,3 (!) до 45,6%.

При цьому у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, мм. Київ та Севастополь вже оплачено від 71,5 до 96,0% зареєстрованих фінансових зобов’язань, що свідчить про належну організацію взаємодії між центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та органами Державної казначейської служби у цих регіонах.
Наведені негативні факти ставлять під загрозу реалізацію Програми Міністерством юстиції України як головним розпорядником бюджетних коштів на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки значні залишки коштів на рахунках можуть спричинити невикористання зазначених бюджетних коштів у 2013 році. Це, в свою чергу, неминуче призведе до скорочення на відповідну суму видатків у наступному році та унеможливлює подальшу роботу Координаційного центру 
 з надання правової допомоги над збільшенням фінансування діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Таким чином, питання своєчасного та ефективного використання виділених на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів бюджетних коштів на даному етапі є вкрай важливим для забезпечення життєздатності всієї системи безоплатної вторинної правової допомоги тепер і у майбутньому.

Виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне директорам центрів після проведення відповідної роз’яснювальної роботи з адвокатами у разі відсутності належної реакції з боку останніх ставити питання про розірвання контрактів з адвокатами, які ігноруватимуть вимоги бюджетної дисципліни.
Також інформуємо, що починаючи з червня 2013 року показники оцінювання результативності та ефективності роботи директорів центрів будуть доповнені показниками відношення зареєстрованих фінансових зобов’язань до відкритих асигнувань та відношення здійснених оплат до зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період.
Зважаючи на важливість окреслених проблем, очікуємо від суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги на розуміння ситуації, якнайшвидше розв’язання цих проблем і недопущення їх виникнення у майбутньому.

 Додаток: на 1 аркуші.

 

З повагою,

 

Директор                                                                                                     Андрій Вишневський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ