Створено: 14 квітня 2014 Автор: Ірина Троцька

"Ми маємо три засоби впливу на слухачів - доказувати, подобатись, розчулювати. Із цих трьох засобів є один, який є найголовнішим, - доказування. Воно має здаватись слухачам єдиною метою, якої хочемо досягти. Інші два засоби мають бути розлиті по всій промові, як кров у тілі".
Цицерон

Сьогодні кожному юристу, яку б роботу він не виконував, часто доводиться виступати з доповідями, лекціями, чи просто бесідувати з колегами та  клієнтами в ході здійснення професійної діяльності. При цьому, саме в юридичній професії, дуже важливе значення має манера подачі своєї позиції та бачення ситуації, адже часто від вміння юриста переконувати залежить вирішення того чи іншого питання.

Серед адвокатів такі вміння вже давно стали обов’язковим атрибутом їхньої професії, адже від цього часто залежать долі людей. Приклади застосування ораторського мистецтва адвокатів в кримінальних справах найчастіше можна зустріти в судових дебатах, що зазвичай є найяскравішою та найемоційнішою частиною судового розгляду справи.

Судові дебати – це передбачена кримінальним процесуальним кодексом частина судового розгляду справи в суді, в якій наочно проявляється одна з найважливіших засад кримінального судочинства - змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Статтею 364 КПК України передбачено, що у судових дебатах виступають прокурор, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, його представник, обвинувачений, його законний представник, захисник.

Звичайно, захищати важче, ніж обвинувачувати. Як видно з конструкції статті, виступ захисника обвинуваченого йде після виступів всіх інших учасників, тому за формою та змістом він повинен бути яскравішим та переконливішим, ніж попередні, щоб спростувати доводи обвинувачення та справити найбільший вплив для позитивного вирішення справи. У цьому сенсі становище захисника більш вигідне, оскільки до початку свого виступу він вже знає всі доводи протилежної сторони.

Відповідно до положень частини 1 статті 47 КПК України захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. Саме в судових дебатах адвокат разом з процесуальними засобами захисту повинен вміти застосувати всі свої здібності та вміння переконувати.

Всі юристи з студентських часів пам’ятають лекції ораторського мистецтва. Ще за часів імператорів володіння красномовством викликало неабияке захоплення. Починаючи з Сократа, Платона та Демосфена, відомі оратори виводили свої прийоми та засоби для вдалих промов. У кожного секрет був свій – від невербальних засобів до застосування законів логіки, підбираючи логічний наголос, темп, та застосовуючи інші ораторські прийоми підтримки уваги та переконання слухачів.

Для промови адвоката в судових дебатах використання цих засобів та прийомів є дуже важливим.

Перш за все, слід сказати, що не існує універсальних правил побудови публічного виступу. Його суть залежатиме від мети і завдань, що стоять перед адвокатом, від складу слухачів та обставин справи.

Часто невдалий виступ пов'язаний з невмінням відобразити логіку думок в словесній формі. Людина, що виголошує промову може чудово відчувати логічну структуру промови, але далеко не завжди вміє правильно відтворити це словесно, не чує себе з боку і не помічає логічних зрушень, що відбуваються в звуковій мові. Внаслідок цього слухачі сприймають промову не так, як її хоче подати оратор, а так, як він її виголосив насправді.

Тому, важливим етапом є підготовка адвоката до промови. Більшість досвідчених юристів підкреслюють важливе значення попередньої підготовки до виголошення публічної судової промови згідно з вимогами кримінально-процесуального закону. Готуватися до промови досвідчені адвокати радять письмово, що допоможе швидко зорієнтуватись під час виступу та вчасно виявити спірні моменти під час промови інших учасників дебатів.

Окрім письмової підготовки слід застосовувати і психологічну. Адвокат повинен пям’ятати , що в залі суду знаходяться два протилежних табори - обвинувачення і захисту, тому часто промова виголошується в умовах емоційної напруги, до чого також слід підготуватись.

Можливо, комусь стануть у нагоді хитрощі, до яких ще здавна вдавалися  так звані «шахраї логіки» - софісти. Наприклад, помічено, що вживання виразів типу «отже», «якщо», «бо», «тобто», «з тим, щоб», «між тим» та ін створює враження логічної спроможності.

Дехто вдається до прийомів підтримки уваги слухачів, наприклад шляхом звернення до аудиторії з несподіваним запитанням, використання прикладів з художньої літератури, приказок, фразеологічних виразів, порівнянь чи навіть елементів гумору.

Однак, не слід перетворювати промову на емоційну суперечку, або філософію права. Якщо адвокат погано знає справу , то ніколи не зможе переконати слухачів, а тим більше суд. Багато адвокатів надають перевагу стислості До того ж, як сказав А. Дюма, -хто багато говорить, той рано чи пізно скаже дурість.

Слід пам’ятати, що згідно ст. 94 КПК оцінка судом доказів здійснюється судом за його внутрішнім переконанням. Основна мета адвоката - вплинути на формування внутрішнього переконання судді, встановити істину у справі й вплинути на прийняте рішення.

Частиною 5 ст. 364 КПК України передбачено, що учасники судового провадження мають право в судових дебатах посилатися лише на ті докази, які були досліджені в судовому засіданні. Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати нові докази, суд відновлює з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення якого знову відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин.

Традиційно,промова адвоката в судових дебатах складається з таких частин:

  1. вступ;
  2. встановлення фактичних обставин справи, аналіз та оцінка доказів;
  3. обґрунтування кваліфікації злочину;
  4. характеристика особи підзахисного;
  5. міркування про цивільний позов (за його наявності);
  6. заключна частина.

У вступній частині слід оцінити злочину у контексті загальних проблем (соціальних, економічних, культурних, сімейних тощо) та їх впливу на поведінку підзахисного.

Адвокат повинен у промові наголосити на фактичних обставинах справи, які свідчитимуть на користь підсудного. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів становить основну частину захисної промови адвоката. При цьому не потрібно повторювати фабулу кримінальної справи. Варто висловити свою версію, проаналізувати та оцінити процесуальні докази і обґрунтувати з їх допомогою свої доводи. Аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування висновків. Адвокат повинен проаналізувати роботу органів досудового слідства, і вказати на допущені ними порушення та недоліки розслідування відносно підсудного. Фактично, захисник повинен «розбити» систему доказів, висунутих прокурором.

При характеристиці підсудного адвокатові не слід допускати перебільшення, однак треба наголосити на обставинах, що пом'якшують відповідальність. Завдання адвоката - розкрити внутрішній світ підзахисного, висвітлити його думки й переживання, пояснити суду мотиви його поведінки, а також довести всі обставини, що говорять на користь підсудного.

Будь –які дані не слід перекручувати, так як це може викликати недовіру до позиції захисника в цілому.

Висновки адвоката у судовій промові повинні бути чіткими та обґрунтованими, послідовними та беззаперечними. Завершуючи свій виступ адвокат повинен просити суд прийняти рішення (винести вирок), який був би справедливим з врахуванням всіх наведених ним аргументів.

Після закінчення промов учасники судових дебатів мають право обмінятися репліками. Право останньої репліки належить обвинуваченому або його захиснику.

Слід пам’ятати, що оратором може стати будь-яка людина, якщо вона буде вчитися цьому мистецтву і не пошкодує для цього часу і сил. Кожен юрист може випрацювати притаманну лише йому тактику виголошення промови у суді, здобути вміння спілкуватися з будь-якою аудиторією, переконувати та вигравати будь-який судовий процес.

 

Ірина Троцька.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ