Створено: 22 березня 2016 Автор: Ірина Троцька

Досить часто виникають ситуації, коли двоє чи більше позивачів (або двоє чи більше відповідачів) бажають доручити представництво своїх інтересів одному й тому ж адвокату.
Така ситуація може виникнути випадково, при зверненні цих сторін одночасно до одного й того ж адвоката, або ж бути зумовлена бажанням економії часу та коштів при виборі лише одного адвоката, коли декілька позивачів (або декілька відповідачів) мають спільну позицію.

Рада адвокатів України, надала з цього приводу роз’яснення, яке було затверджене рішенням РАУ від 26 лютого 2016 р. №42.

Основним його висновком є те, що при дотриманні усіх умов, передбачених нормами законодавства України та Правилами адвокатської етики, одночасне представництво інтересів двох або більше позивачів чи двох або більше відповідачів одним адвокатом в одному цивільному процесі є можливим.

Обґрунтоване роз’яснення тим, що нормами ЦПК України не встановлено прямої заборони одночасного представництва інтересів двох або більше позивачів чи двох або більше відповідачів одним адвокатом в одному цивільному процесі у разі процесуальної співучасті.
Згідно статті 40 ЦПК України встановлено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.
Однак, слід зауважити, що одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні.
Відповідно до частини третьої статті 8 Правил адвокатської етики (надалі – Правила) адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом захисника, представника чи особи, яка надає йому правову допомогу, і ні до прийняття доручення, ні в процесі його виконання не вчиняти перешкод у реалізації цієї свободи.
Згідно з приписами статті 9 Правил одним із основних принципів адвокатської діяльності є неприпустимість конфлікту інтересів.
Відповідно до приписів частини другої статті 9 Правил адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу.
Згідно з частиною п’ятою статті 9 Правил в разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваним з дотриманням умов, визначених цими Правилами.
Окрім того, відповідно до частин першої та другої статті 20 Правил адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат зв’язаний договором про надання правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення конфлікту інтересів. Адвокат не має права прийняти доручення також якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ