Створено: 23 липня 2014 Автор: Ірина Троцька

Довіра є найголовнішим принципом і основою професії адвоката, на якій будуються його відносини з клієнтом.

Рада адвокатів України згідно рішення №59 від «4-5» липня 2014 року надала роз’яснення щодо належності до адвокатської таємниці будь-якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта, та щодо права адвоката на розголошення такої інформації  без згоди клієнта.

 

Визначення адвокатської таємниці міститься у  ст. 22 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Зберігати таємницю повинен не лише адвокат, а його помічник, стажист та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особи, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

 Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта, про що йдеться у частині другій статті 22 Закону.

У роз’ясненні посилаються і на Правила адвокатської етики , згідно ст. 10 яких дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги.

Рада адвокатів зробила висновок , що збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

Розголошувати інформацію, яку адвокат отримав під час представництва інтересів клієнта на підставі договору про надання правової допомоги, забороняється за будь-яких обставин , включаючи незаконні спроби органів дізнання, слідства і суду допитати адвоката(згідно п. 3 ст. 10 Правил адвокатської етики).

Заборонено також допитувати адвокатів та їх помічників, стажистів щодо такої інформації крім випадків, коли особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила їх від обов’язку зберігати таємницю – надала письмову згоду (заяву) про це.

При цьому слід дотримуватись також законодавства про захист персональних даних.

Тому інформація, яка стала відома адвокату під час здійснення представництва інтересів клієнта на підставі договору про надання правової допомоги є адвокатською таємницею та може бути розголошена лише за письмовою згодою (заявою) клієнта.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ