Створено: 27 квітня 2014 Автор: Ірина Троцька

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (п.5 ст. 50) визначені повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі –  КДК), до яких належать організація та проведення кваліфікаційних іспитів, прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів та ін.

Нерідко трапляється, що з прийнятими рішеннями КДК про нескладення адвокатського іспиту особи, які виявили бажання стати адвокатом або адвокати, щодо яких застосоване стягнення у вигляді зупинення чи припинення права на зайняття адвокатською діяльністю – не згідні. Крім того, зараз часто обговорюється питання про притягнення до відповідальності адвокатів в зв’язку з несплатою щорічних адвокатських внесків.

Відповідно до п.6 ч.4 ст. 47 Закону, Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних адвокатських внесків (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, за яке може бути застосоване дисциплінарне стягнення. Види таких стягнень передбачені у п.2.15-2.18(включають відповідальність за несплату адвокатських внесків) Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням РАУ №72 від 16 лютого 2013 року.

В такому випадку закон передбачає право таких осіб протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

При обранні судового способу захисту виникає питання – до якого суду звертатись таким особам для захисту свого права.

Вищим адміністративним судом України листом №1278/12/13-13 від 19.09.2013р. у відповідь на звернення Печерського районного суду міста Києва з приводу визначення юрисдикції судів стосовно вирішення справ за позовами осіб, які вирішили стати адвокатом, адвокатів до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури підсумовано наступне:

 «Оскільки функції, з метою реалізації яких діють органи адвокатського самоврядування, визначені ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є публічно-правовими, то справи, пов’язані з виконанням цих функцій, належить вирішувати за правилами адміністративного судочинства».

Такий висновок ВАСУ було зроблено на підставі п.3 Положення про вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого 17 листопада 2012 року, в якому йдеться про те, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється та діє з метою реалізації публічно-правових функцій з відбору, атестування осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, та як дисциплінарний орган в системі самоврядування адвокатури України.

Не слід при цьому забувати, що адвокатура - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

За змістом частини другої статті 4  КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Законодавство не містить визначення терміна "публічно-правовий спір". Для розгляду спору адміністративним судом необхідно встановити його публічно-правовий зміст.

У публічно-правовому спорі, як правило, хоча б однією стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Роз’яснення ВАСУ щодо віднесення спорів з кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями внесло ясність у визначення підвідомчості їх адміністративним судам в зв’язку з наявністю публічно-правових ознак через нерівноправність повноважень учасників цих спорів.

 

Ірина Троцька.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ